ASP Cơ sở dữ liệu căn bản và chuyên sâu (Record no. 6239)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00867nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105519.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 52000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.75
Chỉ số ấn phẩm A100C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Guide, VN
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính ASP Cơ sở dữ liệu căn bản và chuyên sâu
Số của phần/mục trong tác phẩm T.2
Tên của phần/mục trong tác phẩm Chuyên sâu
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành T.p. HCM
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 512tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ minh họa
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách giải thích, minh họa, ứng dụng kỹ thuật của hai công nghệ tuyệt vời trong kỷ nguyên thông tin CSDL và Internet. Kết hợp hai công cụ này tạo trang Web bằng ADO.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát ASP
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 52000.00   005.75 A100C KM.0000810 04/09/2014 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 52000.00   005.75 A100C KM.0000811 04/09/2014 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 52000.00   005.75 A100C KM.0000812 04/09/2014 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 52000.00   005.75 A100C KM.0000813 04/09/2014 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 52000.00   005.75 A100C KM.0000814 04/09/2014 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha