Tin học văn phòng (Record no. 6338)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00784nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105520.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 70000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111229b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.5
Chỉ số ấn phẩm T311H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trương Công Tuân
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tin học văn phòng
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Có CD kèm theo
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 294tr.
Các đặc điểm vật lý khác minh họa
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu tin học cơ bản, tin học văn phòng, hướng dẫn học word, excel, powerpoint, các thủ thuật khắc phục sự cố khi sử dụng máy tính.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát soạn thảo văn bản
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tin học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tin học văn phòng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 70000.00 2 1 005.5 T311H KM.0005444 10/06/2016 25/05/2016 140000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 70000.00 1   005.5 T311H KM.0005445 04/07/2015 24/06/2015 140000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha