Autocad 2007 instructor (Record no. 6352)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01107nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105520.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073522627
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073522623
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101115b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 620.0028
Chỉ số ấn phẩm A111T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Leach, James A
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Autocad 2007 instructor
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) A student guide to complete coverage of autocad’s commands and features
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston...
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xl, 1472 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill
Khổ 26 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư McGraw-Hill Graphics Series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... App.: p. 1334-1472. - Ind.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về AutoCAD 2007: cách lập lệnh từ bàn phím, danh mục màn hình và thanh công cụ, các lệnh về file, các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ, nhập toạ độ, vẽ, phương pháp chọn đối tượng, hiệu chỉnh, tạo hình...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đồ họa máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm Autocad
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0000086 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0000087 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0000088 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0000089 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0002454 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0002455 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0003165 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620.0028 A111T NV.0003166 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha