Approaches and methods in language teaching (Biểu ghi số 6364)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00787nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105520.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 85000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể America
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm A109A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Richards, Jack C
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Approaches and methods in language teaching
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) A description and analysis
Thông tin trách nhiệm Jack C Richards, Theodore S Rodgers
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Lần thứ 7
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành America
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1991
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 171tr.
Khổ 19cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tiếp cận và phương pháp trong việc giảng dạy ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC) Approaches and methods in language teaching
-- H
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Giá thay thế Giá bổ sung Không cho mượn Cập nhật lần cuối
2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongKM.0000538428 A109ASẵn sàngĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng2014-09-04 Tài liệu kho mượn170000.0085000.00Cho mượn2014-09-04
2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongKM.0000539428 A109ASẵn sàngĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng2014-09-04 Tài liệu kho mượn170000.0085000.00Cho mượn2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L