Process analysis and improvement (Record no. 6394)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01642nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105520.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072857129
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm PR419E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Seppanen, Marvin S.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Process analysis and improvement
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) tools and techniques
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 366 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 26 cm
Tư liệu đi kèm 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư The McGraw-Hill/Irwin series in operations and decision sciences
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 351-355) and index.
538 ## - Ghi chú về các chi tiết của hệ thống
Ghi chú về các chi tiết của hệ thống System requirements for accompanying CD-ROM: PC: Pentium based processor; Microsoft Windows 98/2000/XP; Microsoft Internet Explorer 5.5 as default browser; Microsoft Office or equivalent.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu, phân tích vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí công việc. Giới thiệu về việc phân tích qui trình và việc ứng dụng các phần mềm như Excel, Visio, Arena và Visual Basic trong quản lí.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Reengineering (Management)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Chandra, Charu.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kumar, Sameer.
830 ## - Mục từ bổ trợ tùng thư--Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0702/2004055207-t.html">http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0702/2004055207-t.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   658.4 PR419E NV.0000678 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha