Introducing communication theory (Biểu ghi số 6411)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01432nam a2200337 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180508084323.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101202b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0767430344
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 003.54
Chỉ số ấn phẩm I-311TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng West, Richard L.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introducing communication theory
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) analysis and application
Thông tin trách nhiệm Richard West, Lynn H. Turner
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York, N.Y.
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and indexes.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khảo sát về lý thuyết thông tin. Giới thiệu những kiến thức lý thuyết cơ bản và những ứng dụng của việc liên kết thông tin trong các lĩnh vực, các bối cảnh khác nhau (lý thuyết phát triển môi quan hệ, liên kết các nhóm và các tổ chức, liên kết công cộng và đa văn hoá)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Communication.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Information theory.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lí thuyết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Liên kết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Turner, Lynn H.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/mh031/2003046369.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0668/2003046369-t.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng
NV.0000515Sách ngoại văn003.54 I-311RĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngKho ngoại văn2017-01-052014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L