New geographies of the American West (Record no. 6478)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01482nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105521.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1597260711
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781597260718
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 307.760
Chỉ số ấn phẩm N207G
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Travis, William R.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính New geographies of the American West
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) land use and the changing patterns of place
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, DC
Tên nhà xuất bản, phát hành Island Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 291 p., [8] p. of plates
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.), maps (some col.)
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Orton innovation in place series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 243-281) and index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng Introduction: Building a better mountain? -- The long boom of western development -- Development geographies of the new West -- Footprints of development -- The metro-zones : shining cities at the foot of the mountains -- Beyond the suburban fro
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Reconciling explosive growth with often majestic landscape defines New Geographies of the American West. Geographer William Travis examines contemporary land use changes and development patterns from the Mississippi to the Pacific, and assesses the ecological and social outcomes of Western development.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Amenity migration
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Human geography
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Land use
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Regional planning
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Urbanization
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Di dân
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đất đai
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đô thị hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 307.760 N207G NV.0002390 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn  
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 307.760 N207G NV.0002391 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 307.760 N207G NV.0002769 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 307.760 N207G NV.0002770 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 307.760 N207G NV.0002949 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn  

Powered by Koha