Multicultural education and the Internet (Record no. 6527)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01442nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105521.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073011436
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101110b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 371.33
Chỉ số ấn phẩm M510T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Gorski, Paul.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Multicultural education and the Internet
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) intersections and integrations
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 226 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm.
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề The McGraw-Hill teacher resource series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp kiến thức giúp các bạn trẻ nguồn thực hành, khám phá về giáo dục đa văn hoá trên internet. Đưa ra những khái quát chung về internet, cách sử dụng, khai thác và thực hành cho sinh viên trên internet. Khẳng định vai trò của công nghệ trong giáo dục đa văn hoá. Hướng dẫn phương pháp có thể áp dụng khoa học công nghệ vào học tập một cách hiệu quả nhất.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Multicultural education
Phân mục chung Computer network resources
Phân mục địa lý United States.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/mh051/2004556465.html">http://www.loc.gov/catdir/description/mh051/2004556465.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/mh051/2004556465.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/mh051/2004556465.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   371.33 M510T NV.0000047 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha