Đất thiêng ngàn năm văn vật (Record no. 6550)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01112nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105521.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130926b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.731
Chỉ số ấn phẩm Đ124T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Quốc Vượng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đất thiêng ngàn năm văn vật
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 544tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bản đồ, sơ đồ
Khổ 24cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tuyển chọn, giới thiệu một số bài viết tiêu biểu của GS. Trần Quốc Vượng phản ánh các khía cạnh lịch sử, văn hoá, địa lý... của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội trong dòng chảy gần 1000 năm lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Địa lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Hải Kế
Thuật ngữ liên quan Chủ trì
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Quốc Vượng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 24/09/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   959.731 Đ124T KM.0007177 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2013-09-24

Powered by Koha