Contracts for paralegals (Biểu ghi số 6559)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00837nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123952.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073511765
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073511764
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120721b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 346.7302
Chỉ số ấn phẩm C431R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Spagnola, Linda A.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Contracts for paralegals
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) legal principles and practical applications
Thông tin trách nhiệm Linda A. Spagnola.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, MA
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xx, 300 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 29 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mcgraw-Hill business careers paralegal titles
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Contracts
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Legal assistants
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hợp đồng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nguyên tắc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Pháp luật
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông
NV.0003260Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại vănCho mượnSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại văn 2014-09-04346.7302 C431RSẵn sàngSẵn sàng
NV.0003261Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại vănCho mượnSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại văn 2014-09-04346.7302 C431RSẵn sàngSẵn sàng
NV.0003262Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại vănCho mượnSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại văn 2014-09-04346.7302 C431RSẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L