Leadership (Biểu ghi số 6572)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01422nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105522.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072881208
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.3
Chỉ số ấn phẩm L200D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hughes, Richard L.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Leadership
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) enhancing the lessons of experience
Thông tin trách nhiệm Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 5th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 592 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 543-578) and indexes.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu về khả năng lãnh đạo. Sự tác động giữa người lãnh đạo, giám sát và hoàn cảnh. Phát triển khả năng lãnh đạo thông qua đào tạo và kinh nghiệm. Đánh giá khả năng lãnh đạo và hiệu quả của nó. Quyền lực, giá trị, đặc điểm và thái độ của người lãnh đạo. Động cơ thúc đẩy, sự hài lòng và thực hiện của những người giám sát. Các nhóm, đội và khả năng lãnh đạo của họ. Đặc điểm của hoàn cảnh và khả năng lãnh đạo. Các kỹ năng lãnh đạo...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Leadership.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khả năng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người lãnh đạo
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Curphy, Gordon J.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ginnett, Robert C.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Không cho mượn Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại
NV.0002993Đại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongCho mượn303.3 L200D 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L