Teachers, schools, and society (Record no. 6594)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01160nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105522.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073525839 (softcover : alk. paper)
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073525839 (softcover : alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110906b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 370.973
Chỉ số ấn phẩm T200H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sadker, David Miller
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Teachers, schools, and society
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a brief introduction to education
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 1st ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, MA
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix,441, [48] p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 25 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu vắn tắt lịch sử phát triển nền giáo dục Mỹ Nghiên cứu các hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò cùng những đánh giá hệ thống trường học và lớp học ở Mỹ.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Education
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Teachers
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Teaching.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đào tạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Zittleman, Karen R.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   370.973 T200H NV.0002293 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha