Tomato TOEIC : Intensive : Listening (Biểu ghi số 6611)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01260nam a2200325 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150317103701.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110307b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 198000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm T429T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lee Bo-yeong
Mục từ liên quan Chủ biên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tomato TOEIC : Intensive : Listening
Thông tin trách nhiệm Ch.b.: Lee Bo-yeong, Kim Jin-gyeong, Kim Hak-in... ; Lê Huy Lâm: dịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. HCM.
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 510tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh
Khổ 26cm
Tư liệu đi kèm CD (CD xem tại truy cập trực tuyến).
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tomato series intensive
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu các kỹ năng nghe trong luyện thi TOEIC như: xác định từ trọng âm, cấu trúc câu, thành ngữ, diễn đạt ý bằng từ ngữ khác... Một số bài thi mẫu có kèm theo đáp án.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng nghe hiểu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Toeic
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kim Hak-in
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kim Jin-gyeong
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lee Mi-yeong
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Huy Lâm
Thuật ngữ liên quan Dịch
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1337
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Giá bổ sung Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày ghi mượn cuối Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Số lần gia hạn Thư viện sở hữu Số lần ghi mượn Trạng thái mất tài liệu Giá thay thế Không cho mượn Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ghi chú Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế
198000.00Tài liệu kho mượnSẵn sàng2020-01-13Sẵn sàng KM.0004409428 T429T2014-09-046Đại học Thăng Long2Sẵn sàng396000.00Cho mượn2020-05-21Đại học Thăng Long Kho mượn2014-09-04
 Kho tài liệu số Sẵn sàng Sẵn sàng TVS.000053428 T429T2018-12-10 Đại học Thăng Long Sẵn sàng Cho mượn2018-12-10Đại học Thăng LongEbookThư viện số2018-12-10

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L