Surviving change (Record no. 6670)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01374nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105523.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1422129772
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781422129777
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130617b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm S521V
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Surviving change
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a manager's guide : essential strategies for managing in a downturn
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass.
Tên nhà xuất bản, phát hành Harvard Business School Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang vi, 133 p.
Khổ 24 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Harvard business essentials series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 127-129) and index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng The dimensions of change -- Seven steps to change -- Social and human factors -- Containment -- Implementation -- Helping people adapt -- Crisis resolution -- Learning from your experience.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Today's constantly changing environment makes many managers stop in their tracks. With so much uncertainty, how will you (and your company) get through it? You've got to take action, and with confidence. This book gives you the essential tools you need to get through these turbulent times.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Crisis management
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Executive ability
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Leadership
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Điều hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 13/06/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   658.4 S521V NV.0003648 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-06-13

Powered by Koha