Academic listening encounters (Teacher's manual) (Biểu ghi số 6695)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01133nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105523.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521684347
Điều kiện mua được (thường là giá) 350000VND
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.2
Chỉ số ấn phẩm A101L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sanabria, Kim
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Academic listening encounters (Teacher's manual)
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) American Studies : listening, note taking, discussion
Thông tin trách nhiệm Kim Sanabria
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 132p.
Các đặc điểm vật lý khác ill., map
Khổ 25cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Academic Listening Encounters: American Studies engages students through interviews and academic lectures on stimulating topics from the field of American Studies. Topics include civil rights, traditional American values in relation to life today, country music, sports, and the globalization of American slang. Students practice note-taking skills, discuss content, express their personal opinions, and make presentations.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Listening
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Readers
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng nghe
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Ghi chú Ngày bổ sung Giá bổ sung Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Giá thay thế Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu
Sách ngoại vănSẵn sàng2013-06-502014-09-04350000.00Cho mượnSẵn sàng700000.00Sẵn sàng2014-09-04NV.0003369Đại học Thăng Long 428.2 A101LĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L