Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình (Record no. 6792)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00926nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123956.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110328b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.1
Chỉ số ấn phẩm TH552TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Hoàng Kim
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Khoa Quản lý - chuyên ngành ngân hàng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 83tr.
Khổ 29cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thăng Long - Khoa quản lý - chuyên ngành ngân hàng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ba Đình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát luận văn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát ngân hàng công thương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát thanh toán quốc tế
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Thu Thủy
Thuật ngữ liên quan giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 04/09/2014   332.1 TH552TR LV.0000009 04/09/2014 04/09/2014 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha