American history: (v.1) (Record no. 6809)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01067nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105524.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073124940
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120105b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 973
Chỉ số ấn phẩm A104E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Brinkley, Alan
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính American history: (v.1)
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) A survey
Số của phần/mục trong tác phẩm Vol. 2: Since 1865
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston...
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw - Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxix, 939 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... App.: p. A-1-A-37. - Ind.: p. I-1-I-17
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... The book explores areas of history such as social, cultural, urban, racial and ethnic history, the history of the West and South, environmental history, the history of women and gender, and American history in a global context. The twelfth edition of this text includes the McGraw-Hill's hit Primary Source Investigator (PSI) cd-rom, with hundreds of sources and a program that walks students through how to write a paper using those sources as evidence.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 1 973 A104E NV.0002461 20/03/2015 06/03/2015 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha