Bộ luật lao động Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm mới đối với cán bộ công chức và người lao động năm 2012 (Record no. 6812)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01638nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105524.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 325000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120815b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 344.01
Chỉ số ấn phẩm B450L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thu Huyền
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bộ luật lao động Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm mới đối với cán bộ công chức và người lao động năm 2012
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 463tr.
Khổ 28cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Bộ Luật lao động (đã sửa đổi, bổ sung), Dự thảo bộ luật lao động năm 2012; Phần thứ hai. Quy định mới về chế độ tiền lương, chuyển ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức và người lao động; Phần thứ ba. Quy định mới về các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức; Phần thứ tư. Quy định mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Phần thứ năm. Quy định mới về điều kiện sử dụng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động; Phần thứ sáu. Quy định mới về chế độ bảo hiểm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảo hiểm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chế độ tiền lương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Luật lao động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người lao động
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ái Phương
Thuật ngữ liên quan Sưu tầm và hệ thống hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 325000.00 2 344.01 B450L KM.0006759 20/05/2020 13/02/2020 650000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 325000.00   344.01 B450L KM.0006760 04/09/2014   650000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha