Bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh và chăm sóc bệnh nhi (Record no. 6821)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00932nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123956.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110524b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 610.73
Chỉ số ấn phẩm B256M
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Thu Hương
Mục từ liên quan Sinh viên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh và chăm sóc bệnh nhi
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Chuyên ngành Điều dưỡng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 28tr.
Các đặc điểm vật lý khác Minh họa
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục cuối chính văn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát B00044
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bệnh màng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bệnh nhi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chăm sóc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Điều dưỡng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khóa luận
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trẻ sơ sinh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Phương Anh
Thuật ngữ liên quan Hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 04/09/2014   610.73 B256M LV.0001024 04/09/2014 04/09/2014 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha