Cambridge IELTS 8 (Biểu ghi số 6825)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01316nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105524.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 70000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm C104R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cambridge IELTS 8
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Official examination papers from the University of Cambridge ESOL examinations: With answers
Thông tin trách nhiệm Văn Hào trans., introduction
Tên của phần/mục trong tác phẩm Vol.8
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hoá thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 173p.
Các đặc điểm vật lý khác ill,ill,+CD
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cambridge IELTS 8 contains four authentic IELTS papers from Cambridge ESOL, providing excellent exam practice. This Self-study Pack provides students with everything they need in order to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material prepared by Cambridge ESOL. The Student's Book with answers contains four complete tests for Academic candidates, plus extra Reading and Writing modules for General Training candidates. A comprehensive section of answers and tapescripts makes the material ideal for students working partly or entirely on their own.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Văn Hào
Thuật ngữ liên quan Trans., introduction
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Kho tài liệu Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Giá thay thế Giá bổ sung Số lần gia hạn Số lần ghi mượn Thư viện sở hữu Ghi chú Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối
428 C104-IĐại học Thăng Long2014-09-04Kho thanh lýKhông cho mượnTạm dừng lưu thôngKM.00064812014-09-04Sẵn sàng140000.0070000.00 2Đại học Thăng LongNgừng lưu thông 2020-06-05Tài liệu kho mượnSẵn sàng2016-09-15
428 C104-IĐại học Thăng Long2014-09-04Kho mượnCho mượnSẵn sàngKM.00064822014-09-04Sẵn sàng140000.0070000.0027Đại học Thăng Long 2018-07-30Tài liệu kho mượnSẵn sàng2018-04-11

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L