Đan Phượng nghìn xưa (Record no. 6879)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00784nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105524.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111201b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597.32
Chỉ số ấn phẩm Đ105PH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Minh Nhương
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đan Phượng nghìn xưa
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thanh niên
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 406tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh minh họa
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu những nét văn hóa của vùng đất Đan Phượng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đan Phượng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Minh Nhương
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Ngọc Tuấn
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   398.597.32 Đ105PH KM.0004665 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha