American government (Biểu ghi số 689)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01339nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105430.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072383216
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110315b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 320.973
Chỉ số ấn phẩm A104E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Landy, Marc Karnis
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính American government
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Balancing democracy and rights
Thông tin trách nhiệm Marc Landy, Sidney M. Milkis
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.)
Khổ 28cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của chính phủ Mỹ: Tự do và dân chủ, sự đồng nhất và sự xung đột. Văn hoá chính trị, sự thiết lập nền cộng hoà Mỹ. Những vấn đề về Hiến pháp, sự phát triển về chính trị, chế độ liên bang, kinh tế chính trị, Quốc hội, tổng thống, bộ máy tư pháp, thành phần nội các, các đảng phái, công luận và chính trị. Nền tự do và dân chủ trong thế kỷ 21.
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh United States
Phân mục chung Politics and government.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính phủ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hệ thống chính trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nhà nước
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Milkis, Sidney M.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu
Sẵn sàng2014-09-04Sẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng Long 2014-09-042014-09-04320.973 A104EĐại học Thăng LongCho mượnNV.0001755Kho ngoại vănSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L