拉萨历史城市地图集 (Record no. 6900)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00775nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123958.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 7112077451
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140121b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 915.1
Chỉ số ấn phẩm 李000鸽
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 李鸽
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 拉萨历史城市地图集
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) 传统西藏建筑与城市景观
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京
Tên nhà xuất bản, phát hành 中国建筑工业出版社
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 118 页
Các đặc điểm vật lý khác 照片
Khổ 2009
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lhasa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Amund Sinding-Larsen
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Knud Larsen
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   915.1 李000鸽 NV.0004092 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-01-02

Powered by Koha