Giáo trình kinh tế học (Biểu ghi số 6961)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00997nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105525.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130425b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330
Chỉ số ấn phẩm GI-108TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Vũ Kim Dũng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình kinh tế học
Thông tin trách nhiệm Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công
Tên của phần/mục trong tác phẩm Tập 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học kinh tế quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 571tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ, sơ đồ
Khổ 24cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế quốc dân - Khoa kinh tế học
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập 1 trình bày kiến thức về kinh tế vi mô nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên nền kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm được chia thành 13 chương.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kinh tế học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kinh tế vi mô
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Công
Thuật ngữ liên quan chủ biên
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Giá thay thế Ngày bổ sung Ghi chú Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Không cho mượn Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại
330 GI-108TR73000.002014-10-082014-09-05Sẵn sàng2014-10-08Đại học Thăng LongCho mượn35Tài liệu kho mượn2020-01-13Kho mượn8KM.00076722020-05-20Sẵn sàng Sẵn sàngĐại học Thăng Long
330 GI-108TR73000.002014-10-082014-09-05Sẵn sàng2014-10-08Đại học Thăng LongCho mượn33Tài liệu kho mượn2019-11-11Kho mượn6KM.00076732019-11-15Sẵn sàng Sẵn sàngĐại học Thăng Long
330 GI-108TR73000.002014-10-082014-09-05Sẵn sàng2014-10-08Đại học Thăng LongCho mượn26Tài liệu kho mượn2019-12-24Kho mượn7KM.00076742020-01-08Sẵn sàng Sẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L