Giáo trình kinh tế học (Biểu ghi số 6961)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00997nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105525.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130425b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330
Chỉ số ấn phẩm GI-108TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Vũ Kim Dũng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình kinh tế học
Thông tin trách nhiệm Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công
Tên của phần/mục trong tác phẩm Tập 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học kinh tế quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 571tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ, sơ đồ
Khổ 24cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế quốc dân - Khoa kinh tế học
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập 1 trình bày kiến thức về kinh tế vi mô nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên nền kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm được chia thành 13 chương.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kinh tế học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kinh tế vi mô
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Công
Thuật ngữ liên quan chủ biên
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối Ghi chú Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Kho tài liệu Giá thay thế Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Thư viện hiện tại Không cho mượn Được ghi mượn Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu
312018-11-242014-09-05Sẵn sàngSẵn sàng2018-11-24Sẵn sàng2014-10-082014-10-08KM.0007672 Kho mượn73000.00330 GI-108TR7Đại học Thăng LongCho mượn2018-12-15Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn
312019-04-052014-09-05Sẵn sàngSẵn sàng2019-04-02Sẵn sàng2014-10-082014-10-08KM.0007673 Kho mượn73000.00330 GI-108TR6Đại học Thăng LongCho mượn Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn
232017-06-062014-09-05Sẵn sàngSẵn sàng2017-06-06Sẵn sàng2014-10-082014-10-08KM.0007674 Kho mượn73000.00330 GI-108TR5Đại học Thăng LongCho mượn2017-06-13Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L