Traditions & encounters (Biểu ghi số 7069)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01579nam a2200337 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180809104434.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130617b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073207039
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073207032
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 909
Chỉ số ấn phẩm TR100D
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Bentley, Jerry H.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Traditions & encounters
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a brief global history
Thông tin trách nhiệm Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Traditions and encounters
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 2 v.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (chiefly col.), col. maps
Khổ 26 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Col. maps on end papers
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and indexes.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng v. 1. From the beginning to 1500 -- v. 2. From 1500 to the present.
Traditions & Encounters: A Brief Global History, the highly-anticipated concise version of Bentley and Ziegler's best-selling survey text, provides a streamlined account of the cultures and interactions that have shaped world history. With an engaging narrative, strong thematic approach, visual appeal, and solid pedagogy, it offers enhanced flexibility and affordability without sacrificing the features that have made the complete text a favorite among instructors and students alike.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Intercultural communication
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ World history
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử thế giới
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Streets-Salter, Heather
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ziegler, Herbert F
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Ghi chú Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Không cho mượn Cập nhật lần cuối
909 TR100DĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại vănSẵn sàngNV.00037572013-06-13Sẵn sàng2014-09-042014-09-04 Cho mượn2014-09-04
909 TR100DĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại vănSẵn sàngNV.00037582013-06-13Sẵn sàng2014-09-042014-09-04 Cho mượn2014-09-04
909 TR100DĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại vănSẵn sàngNV.00071222018-07-08Sẵn sàng2018-08-092018-08-09 Cho mượn2018-08-09

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L