Xây dựng hệ thống an toàn mạng riêng ảo ( VPN ) sử dụng giao thức PPTP (Record no. 71)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00819nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123804.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110328b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.1
Chỉ số ấn phẩm X126D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Hữu Tú
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Xây dựng hệ thống an toàn mạng riêng ảo ( VPN ) sử dụng giao thức PPTP
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 49tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ
Khổ 29cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học Thăng long
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát giao thức PPTP
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát hệ thống mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát luận văn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Tam
Thuật ngữ liên quan giáo viên hướng dẫn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Tuấn Toàn
Thuật ngữ liên quan giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 04/09/2014   004.1 X126D LV.0000026 04/09/2014 04/09/2014 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha