Introduction to telecommunications (Record no. 7103)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00939nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003124001.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0767411196
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 384
Chỉ số ấn phẩm I-312T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Massey, Kimberly K
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introduction to telecommunications
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) converging technologies
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Mountain View, Calif.
Tên nhà xuất bản, phát hành Mayfield Pub. Co.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 456 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 428-436) and index.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Telecommunication.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Viễn thông
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Baran, Stanley J.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/mh024/00055034.html">http://www.loc.gov/catdir/description/mh024/00055034.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/mh023/00055034.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/mh023/00055034.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   384 I-312T NV.0000525 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha