中国建筑 (Record no. 7109)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00984nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105526.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787508517254
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131231b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 720.951
Chỉ số ấn phẩm 中000国
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 蔡燕歆
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 中国建筑
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 合肥
Tên nhà xuất bản, phát hành 安徽教育
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 166 页
Các đặc điểm vật lý khác 照片
Khổ 21 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đặc điểm và loại hình kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Nghệ thuật trang trí và điêu khắc trong kiến trúc Trung Quốc. Kiến trúc trường thành, đô thành, cung điện, đền, chùa, lăng mộ, vườn cảnh, khu dân cư...Sự phát triển của kiến trúc Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 蔡燕歆著
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   720.951 中000国 NV.0004025 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-01-02

Powered by Koha