Global city blues (Record no. 7126)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01396nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105526.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1559631848
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1597260851
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110107b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 720
Chỉ số ấn phẩm GL400B
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Solomon, Daniel
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Global city blues
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington
Tên nhà xuất bản, phát hành Island Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xv, 253 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 245) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổng quan cảm nhận của một kiến trúc sư về quy hoạch thành phố và kiến trúc trong thời đại đô thị hóa hơn 50 năm nay. Tập hợp những tiểu luận ngắn của cùng một tác giả này chia thành các phần có mối liên kết với nhau theo chủ mục: ý tưởng, thời đại, địa danh và phong cách, đô thị hóa, tình hình xây dựng kiến trúc tại Á châu, thời đại công nghệ ảo và những gì được coi là tín hiệu của cuộc sống,
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Architecture and society.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ City planning.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Modernism (Aesthetics)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Urbanization.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đô thị hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Qui hoạch
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Qui hoạch đô thị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   720 GL400B NV.0001008 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   720 GL400B NV.0002783 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   720 GL400B NV.0002784 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   720 GL400B NV.0002932 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha