Privatization and labor (Biểu ghi số 7129)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00853nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003124001.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0821341480
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 331.13
Chỉ số ấn phẩm PR300V
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Kikeri, Sunita.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Privatization and labor
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) what happens to workers when governments divest?
Thông tin trách nhiệm Sunita Kikeri.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, D.C.
Tên nhà xuất bản, phát hành World Bank
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 46 p.
Khổ 28 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề World Bank technical paper
Số tập/ấn định về tính lặp lại (kế tiếp) no. 396
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 41-46).
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Downsizing of organizations
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Government business enterprises
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Privatization
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Privatization and labor
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người lao động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việc làm
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Không cho mượn Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế
2014-09-04Sách ngoại vănCho mượn2014-09-04331.13 PR300VNV.0000727Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long Sẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L