Tạo dựng sự khác biệt (Biểu ghi số 7131)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00909nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105526.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 8936037747606
Điều kiện mua được (thường là giá) 49000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Chỉ số ấn phẩm T108D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Maxwell, John C.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tạo dựng sự khác biệt
Thông tin trách nhiệm John C. Maxwell, Vân Anh ( nhóm BKD) dịch
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Diffrence maker
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 191tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách chỉ giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ lãnh đạo mỗi ngày để bạn nghiền ngẫm, đúc kết và vận dụng cho thành công của chính mình.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghệ thuật
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vân Anh ( nhóm BKD)
Thuật ngữ liên quan dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- thủy
-- 02/01/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Số lần gia hạn Ngày ghi mượn cuối Giá bổ sung Loại khỏi lưu thông Giá thay thế Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Cập nhật lần cuối Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Không cho mượn
22017-10-0549000.00Sẵn sàng98000.00 Đại học Thăng LongSẵn sàng2014-01-022017-10-196Sẵn sàng658 T108DĐại học Thăng Long2014-09-04KM.0007273Kho mượnTài liệu kho mượn2014-09-04Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L