Mobilizing domestic capital markets for infrastructure financing (Record no. 7158)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01027nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003124002.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0821340387
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 336.51
Chỉ số ấn phẩm M400B
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Mobilizing domestic capital markets for infrastructure financing
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) international experience and lessons for China
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, D.C.
Tên nhà xuất bản, phát hành World Bank
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 88 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư World Bank discussion paper
Số tập/ấn định tính lặp lại (kế tiếp) no. 377
Chỉ số ISSN 0259-210X
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Report summarizes key elements of the papers presented at a conference held in Beijing on Nov. 12, 1996.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Capital market
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Infrastructure (Economics)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở hạ tầng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường vốn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vốn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kumar, Anjali.
830 ## - Mục từ bổ trợ tùng thư--Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất World Bank discussion papers
Số tập/ấn định về tính lặp lại (kế tiếp) 377.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   336.51 M400B NV.0000739 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha