Cambridge IELTS 4 (Record no. 7180)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00851nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105527.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 62000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm C104R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cambridge IELTS 4
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicate : With answers
Tên của phần/mục trong tác phẩm Vol.4
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Từ điển Bách khoa
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 173p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. +CD
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Văn Hào
Thuật ngữ liên quan Trans., introduction
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng Sẵn sàng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 62000.00 3 428 C104-I KM.0006473 21/12/2015 18/12/2015 124000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn Ngừng lưu thông
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 62000.00 6 428 C104-I KM.0006474 10/11/2017 04/11/2017 124000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  

Powered by Koha