Decision support and data warehouse systems (Biểu ghi số 720)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01248nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105430.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072899816
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm D201-I
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Mallach, Efrem
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Decision support and data warehouse systems
Thông tin trách nhiệm Efrem G. Mallach
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành Irwin/McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 664 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 25 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổng quan về hệ thống trợ giúp cho việc ra quyết định trong kinh doanh: cách tạo ra các quyết định, lợi ích của hệ thống này, cách phân loại các quyết định. Kĩ thuật phát triển các hệ thống ra quyết định; Các phần mềm máy tính trợ giúp cho việc quản lí kinh doanh
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Data warehousing.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Decision support systems.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/mh023/99054014.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/mh023/99054014.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Kho tài liệu Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu
Cho mượn2014-09-04 2014-09-04658.4 D201-ISẵn sàngSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng LongKho ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-04NV.0000533Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L