Ten skills you really need to succeed in college (Biểu ghi số 7233)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00858nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105527.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072819553 (alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110906b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 378.1
Chỉ số ấn phẩm T203S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Langan, John
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Ten skills you really need to succeed in college
Thông tin trách nhiệm John Langan
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang iii, 219 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... It is a guide book to the essential skills necessary for students to make the transition from high school to college.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ College student orientation
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Study skills
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đại học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sinh viên
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Không cho mượn Kiểu tài liệu Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu
2019-06-07Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng Sẵn sàng378.1 T203SĐại học Thăng Long2014-09-042NV.0002247Cho mượnSách ngoại vănKho ngoại văn2019-05-25Sẵn sàng
2014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng Sẵn sàng378.1 T203SĐại học Thăng Long2014-09-04 NV.0002248Cho mượnSách ngoại vănKho ngoại văn Sẵn sàng
2014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng Sẵn sàng378.1 T203SĐại học Thăng Long2014-09-04 NV.0002249Cho mượnSách ngoại vănKho ngoại văn Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L