Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ thuật (Record no. 730)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00808nam a2200217 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105430.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111201b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 726.09597
Chỉ số ấn phẩm V115H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Chu Quang Trứ
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ thuật
Số của phần/mục trong tác phẩm Tập 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thời đại
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 850tr
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày về văn hóa trong tâm thức người Việt. Giới thiệu về bản sắc văn hóa Việt Nam. Tìm hiểu về Mỹ thuật hiện đại, nghệ thuật Đình làng và kiến trúc truyền thống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 1 1 726.09597 V115H KM.0004674 08/06/2018 06/06/2018 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha