Nations at dawn (Biểu ghi số 7354)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01425nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105528.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0070616264
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120606b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 327.73
Chỉ số ấn phẩm N110-I
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Stoessinger, John George.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nations at dawn
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) China, Russia, and America
Thông tin trách nhiệm John G. Stoessinger
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 6th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1994
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 333 p.
Khổ 21 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Rev. ed. of: Nations in darkness--China, Russia, and America.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 311-316) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Retitled from Nations in Darkness, this classic continues its exploration of the relationship triangle of three superpowers: China, Russia, and the United States. Stoessinger frames the dynamics of these constantly-evolving linkages in terms of how each perceives the others. This edition significantly reworks material on the former Soviet Union. Stoessinger chronicles the undoing of the Soviet Union and relates its ongoing efforts at the establishing of a true democracy while also reexamining China's "Old Guard" and speculating on the emergence of new forces and new directions there.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nga
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quan hệ ngoại giao
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Stoessinger, John George
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung
2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng LongNV.0002988Sẵn sàngKho ngoại văn Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sách ngoại văn327.73 N110-I2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L