Giao tiếp thành công với mọi đối tác (Biểu ghi số 7362)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00930nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105528.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 60000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111209b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 158
Chỉ số ấn phẩm GI108T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lowndes, Leil
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giao tiếp thành công với mọi đối tác
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Những bí quyết giúp bạn thành công
Thông tin trách nhiệm Leil Lowndes:Kiến Văn, Huyền Trang:dịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hải Phòng
Tên nhà xuất bản, phát hành Hải Phòng
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 365tr.
Khổ 22cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các bài học kinh nghiệm trong kĩ năng giao tiếp đẫn đến thành công trong kinh doanh từ những lời nói, thái độ, hành động, cử chỉ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bí quyết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thành công
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Huyền Trang
Thuật ngữ liên quan dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kiến Văn
Thuật ngữ liên quan dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Giá bổ sung Kiểu tài liệu Giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Số lần gia hạn Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Không cho mượn Nguồn phân loại Số lần ghi mượn Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng
2019-08-28158 GI108TKM.0005056Đại học Thăng Long2019-08-262014-09-0460000.00Tài liệu kho mượn120000.00Sẵn sàng2014-09-043Sẵn sàngKho mượnCho mượn 12Đại học Thăng LongSẵn sàng
2020-01-02158 GI108TKM.0005057Đại học Thăng Long2019-12-192014-09-0460000.00Tài liệu kho mượn120000.00Sẵn sàng2014-09-044Sẵn sàngKho mượnCho mượn 9Đại học Thăng LongSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L