Tra cứu thông tin sách trên Internet/Intranet (Record no. 7416)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00804nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003124006.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110915b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.1
Chỉ số ấn phẩm TR100C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Phương Minh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tra cứu thông tin sách trên Internet/Intranet
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 62tr.
Khổ 29 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học dân lập Thăng Long - khoa Toán tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Intranet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát thông tin sách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tra cứu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Nam Hải
Thuật ngữ liên quan giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 04/09/2014   004.1 TR100C LV.0001160 04/09/2014 04/09/2014 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha