The home buyer's advisor (Record no. 7449)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01607nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105529.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471466417
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 643
Chỉ số ấn phẩm H429E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng McLean, Andrew James.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The home buyer's advisor
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a handbook for first-time buyers and second-home investors
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Handbook for first-time buyers and second-home investors
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành J. Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 291 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Hướng dẫn cho những người mua nhà và các nhà đầu tư bất động sản cách tìm kiếm cơ hội để mua và đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Kỹ năng đàm phán trong mua, bán bất động sản. Kiến thức về thị trường bất động sản. Cách tạo lợi nhuận bằng cách cầm cố, thuê, cho thuê và bán bất động sản…
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ House buying
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Real estate investment
Phân mục địa lý United States
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bất động sản
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mua bán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nhà ở
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley046/2003057065.html">http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley046/2003057065.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/wiley041/2003057065.html">http://www.loc.gov/catdir/description/wiley041/2003057065.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley041/2003057065.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley041/2003057065.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   643 H429E NV.0000241 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   643 H429E NV.0000242 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha