Teaching in changing times (Biểu ghi số 75)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00899nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123804.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072826304
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 418.007
Chỉ số ấn phẩm T200H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
111 ## - Mục từ chính -- Tên hội nghị
Tên của hội thảo hoặc tên của pháp nhân được dùng làm mục từ Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages
Ngày tháng diễn ra hội nghị (2002)
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Teaching in changing times
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the courage to lead
Thông tin trách nhiệm Linda M. Wallinger, editor ; Donald H. Reutershan, Jr., Chair.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, [Mass.]
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 223 p.
Khổ 23 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Northeast Conference reports ;
Số tập/ấn định tính lặp lại (kế tiếp) [2002]
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Educational leadership
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Language and languages
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Reutershan, Donald H.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Wallinger, Linda M.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Trạng thái hư hỏng
2014-09-04418.007 T200HSẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongNV.0001526Sẵn sàng Đại học Thăng LongSách ngoại văn2014-09-04Cho mượnSẵn sàng
2014-09-04418.007 T200HSẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongNV.0001460Sẵn sàng Đại học Thăng LongSách ngoại văn2014-09-04Cho mượnSẵn sàng
2014-09-04418.007 T200HSẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongNV.0001461Sẵn sàng Đại học Thăng LongSách ngoại văn2014-09-04Cho mượnSẵn sàng
2014-09-04418.007 T200HSẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongNV.0001462Sẵn sàng Đại học Thăng LongSách ngoại văn2014-09-04Cho mượnSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L