Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh (Record no. 7518)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00867nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003124008.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110331b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657
Chỉ số ấn phẩm H102T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Hồng Phương
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) chuyên ngành kế toán
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 87tr.
Khổ 29cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Dân lập Thăng long, Khoa Quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát chi phí sản xuất
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát giá thành sản phẩm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát luận văn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Bích Chi
Thuật ngữ liên quan giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 04/09/2014   657 H102T LV.0000106 04/09/2014 04/09/2014 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha