Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Record no. 7523)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01132nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105529.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 190000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
Chỉ số ấn phẩm C460S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Quốc Vượng
Mục từ liên quan Chủ biên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cơ sở Văn hóa Việt Nam
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ tám
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 288tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các khái niệm cơ bản về văn hoá và văn hoá học... Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Điển hình lịch sử của văn hoá Việt Nam. Không gian văn hoá Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lí luận văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn Hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lâm Mỹ Dung
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Chí Bền
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Tô Ngọc Thanh
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Thúy Anh
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 190000.00 8 1 306 C460S KM.0001769 23/11/2019 15/11/2019 380000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 190000.00 9 2 306 C460S KM.0001770 10/01/2019 10/01/2019 380000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 190000.00 16 6 306 C460S KM.0001771 15/01/2020 08/01/2020 380000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 190000.00 6 1 306 C460S KM.0001772 19/12/2017 19/12/2017 380000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 01/11/2020       306 C460S TVS.000949 28/11/2020     28/11/2020 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha