The last person to hear your voice (Record no. 753)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01154nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105430.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0822959577
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780822959571
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 811
Chỉ số ấn phẩm L109T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Shelton, Richard
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The last person to hear your voice
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Pittsburgh, Pa.
Tên nhà xuất bản, phát hành University of Pittsburgh Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 109 p.
Khổ 23 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Pitt poetry series
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng CHILDREN OF THE NEW CRUSADE. It is raining -- The little towns of West Texas -- Texas water tastes like turpentine -- In search of history -- At the round earth's imagined corners -- Politics last summer -- Summer's children -- Miranda of the so
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... The poems in this book are much more far-ranging, including many poems dealing with social issues (the issue of illegal immigration on our southern border, homelessness), historical events (the war in Iraq, the events of 9/11) and attitudes concerning politics and the environment....
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ American poetry.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thơ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học hiện đại
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   811 L109T NV.0002531 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   811 L109T NV.0002532 03/07/2018 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   811 L109T NV.0002944 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   811 L109T NV.0002945 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha