Thủ thuật máy vi tính (Record no. 7559)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00920nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105530.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 69000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111214b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.01
Chỉ số ấn phẩm TH500TH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phú Hưng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Thủ thuật máy vi tính
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Toàn tập
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Hồng Đức
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 439tr.
Các đặc điểm vật lý khác minh họa
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Hướng dẫn những thủ thuật với Windows Vista, các ứng dụng của Windows XP và tăng tốc cho Windows...Thủ thuật bảo vệ và tăng tốc ổ cứng trên Windows, mạng máy tinh và Yahoo MSG. Các thủ thuật thực hiện các ứng dụng trong phần mềm văn phòng 2007 và thủ thuật trên Dos...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát máy vi tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tin học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát thủ thuật
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 69000.00   004.01 TH500TH KM.0005261 04/09/2014 138000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 69000.00   004.01 TH500TH KM.0005262 04/09/2014 138000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha