Từ điển văn hóa bách khoa (Record no. 7615)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00892nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105530.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 160000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100303b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 103
Chỉ số ấn phẩm T550Đ
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Từ điển văn hóa bách khoa
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 723tr.
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Wordsworth reference
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục trang cuối
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tra cứu về các nhân vật, địa điểm, sự kiện. Là sách tham khảo chọn lọc theo chủ đề về chính trị, triết học và các chủ đề khác như kinh tế học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bách khoa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Từ điển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 160000.00 1 103 T550Đ KM.0002949 23/03/2015 04/03/2015 320000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha