Stretch! (Biểu ghi số 764)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01206nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105430.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471468932 (CLOTH)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm STR207CH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Deans, Graeme K.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Stretch!
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) how great companies grow in good times and bad
Thông tin trách nhiệm Graeme K. Deans, Fritz Kroeger
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxvii, 243 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu, phân tích phương thức hoạt động, cũng như sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo của các công ty lớn và đạt nhiều thành công, qua đó giới thiệu từng bước kế hoạch cho sự phát triển và thúc đẩy kinh doanh của họ trong mọi điều kiện, thời điểm tốt và xấu.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business cycles.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Corporations
Phân mục chung Growth.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Industrial management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tăng trưởng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kroeger, Fritz.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Kho tài liệu Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Cập nhật lần cuối
Đại học Thăng LongNV.0001556658.4 STR207CHSẵn sàngSẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàng Kho ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Cho mượn2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L