Giáo trình kinh tế quốc tế (Record no. 7641)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01080nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201130140523.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130427b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 337
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đỗ Đức Bình
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình kinh tế quốc tế
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 411tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần EC315
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Trình bày tổng quan về nền kinh tế thế giới và thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Thị Tuyết Mai
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 6 3 337 GI-108TR KM.0007056 20/06/2022 17/06/2022 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha