Giáo trình kiến trúc máy vi tính / Vũ Chấn Hưng (Record no. 768)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01009nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105430.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 23000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100302b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.2
Chỉ số ấn phẩm GI108TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Vũ Chấn Hưng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình kiến trúc máy vi tính / Vũ Chấn Hưng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giao thông Vận tải
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 176tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tính và máy vi tính dòng PC: Phương pháp biểu diễn thông tin và nguyên lý hoạt động của máy tính số, kỹ thuật BUS chung và bộ nhớ, tổ chức bộ nhớ của máy vi tính, nguyên lý hoạt động của hai thiết bị nhập-xuất dữ liệu cơ bản là bàn phím và màn hình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Máy vi tính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 23000.00 1 004.2 GI108TR KM.0002810 04/09/2015 04/09/2015 46000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 23000.00   004.2 GI108TR KM.0002811 04/09/2014   46000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha