Cẩm nang giám đốc điều hành (Biểu ghi số 7697)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01309nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105531.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 89000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm C120N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Bennett, Nathan
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cẩm nang giám đốc điều hành
Thông tin trách nhiệm Nathan Bennett, Stephen A. Miles ; Mai Cẩm Linh dịch ; Phương Thuý h.đ.
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Riding shotgun: The role of the COO
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh; Côngt ty Tinh Văn
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 288tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày một cái nhìn cận cảnh về vị trí COO (Giám đốc điều hành) trong các doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp những chiến lược, công cụ để tìm hiểu và đánh giá vai trò của giám đốc điều hành trong một doanh nghiệp; cung cấp những hướng dẫn thực tế giúp định hướng và thực hiện vai trò này một cách hiệu quả
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Điều hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giám đốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mai Cẩm Linh
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Miles, Stephen A.
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phương Thuý
Thuật ngữ liên quan Hiệu đính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Giá thay thế Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Giá bổ sung Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Không cho mượn
Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04178000.002014-09-042014-09-04KM.0006024Sẵn sàng658.4 C120N89000.00Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng Đại học Thăng LongCho mượn
Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04178000.002014-09-042014-09-04KM.0006025Sẵn sàng658.4 C120N89000.00Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng Đại học Thăng LongCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L